Waterafscheider

WVT Industries besteedt bijzondere aandacht aan het leefmilieu en streeft naar een minimale impact van industriële activiteiten op onze omgeving. Daarom zijn alle reinigingsmiddelen die we ontwikkelen biologisch afbreekbaar en ergonomisch in gebruik.

Onze producten hebben ook geen storende invloed op de werking van waterafscheiders. Een voorbeeld hiervan is ons product TOP RX90 voor industriële schoonmaak.

Top XR 90 is een geconcentreerd, alkalische en vloeibaar reinigingsproduct met een bijzonder hoog percentage aan actieve ingrediënten. Het product is bij uitstek geschikt voor reiniging en ontvetting van met vetten of olië(n) vervuilde oppervlakken of atmosferische verontreinigingen. Men kan Top XR 90 eveneens inzetten voor de verwijdering van b.v. voedingsresten, inktresten, pigmenten, e.d..

Andere producten die ook combineerbaar zijn met een waterafscheider

Tags: Chemisch reinigen - Chemische reiniging - Chemische schoonmaakmiddelen - Emulsiebreker - Geurhinder - Inox beitsen - Olie waterafscheider - Ontmosser - Polyester vervuiling - Roest verwijderen - Stank verwijderen - Waterafscheider compressor - Waterbehandeling