Demulgator

Oplossingen > Water Treatment > Demulgator >
Uw probleem:

Tal van detergenten zorgen voor een hydrofiel gedrag van de aanwezige oliën en vetten in het afvalwater. Hierdoor vormen zich emulsies met een negatieve invloed in de olie / water afscheider tot gevolg.

De steeds strenger wordende lozingsnormen worden hierdoor sneller overschreden.

Bij het gebruik van een zuiveringsinstallatie zal hierdoor het biologisch zuurstof verbruik (BOD -COD) extra hoge piek waarden vertonen.

De oplossing:

De-mulgator is een additief dat zorgt voor het decanteren waarbij de zwevende olie deeltjes in het afvalwater worden gebonden tot één geheel.

Hierdoor ontstaat een natuurlijke scheiding tussen de olie en het water.

De ppm-waarde oliedeeltjes kent hierdoor een sterke daling.
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.