Train Wash Acid IV

Oplossingen > Transport > Train Wash Acid IV >

OMSCHRIJVING :

Train Wash Acid IV is een geconcentreerde, zure reiniger op basis van hoogwaardige

tensio actieve bestanddelen en zuren die specifiek ontwikkeld werd voor de verwijdering van road film en andere zware atmosferische vervuiling op treinstellen. 

EIGENSCHAPPEN :

  • Bevat complexbinder.
  • Kan zowel met hoge- en lagedruk apparatuur worden toegepast.

VOORDELEN :

  • Biologisch afbreekbaar.
  • Geeft geen storende invloed op de werking van de waterzuivering.

TOEPASSING :

Verdunning tot max. 1 : 25 met water, afhankelijk van de aard en mate van vervuiling. Aanbrengen met behulp van een spons, kwast, sproeier, stoom of hoge- en lagedruk apparatuur.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds chemisch bestendige handschoenen en oogbescherming.

VEILIGHEID : 

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.