O-Scent Mix

Oplossingen > Odour Control > O-Scent Mix >

OMSCHRIJVING :

Een zeer actieve stankvernietiger voor toepassing in alle takken van industrie. In tegenstelling tot de meeste andere hiervoor toegepaste producten, wordt de stank gebonden en vervolgens omgezet in een aangename geur.

Er is dus geen sprake van "afdekking" van de stank, maar van werkelijke absorptie. Hierdoor blijft de actieve werking van het product aanzienlijk langer gehandhaafd.

EIGENSCHAPPEN :

  • Bij uitstek geschikt voor het bestrijden van stank in containers, vuilniswagens, productiebedrijven (vooral bij stankoverlast als gevolg van aminen en THT) en na sanering van brand- en roetschades.
  • Biologisch afbreekbaar.

VOORDELEN :

  • Grote absorptie capaciteit.
  • Lange actieve werking.

TOEPASSING :

Het verdient de voorkeur het materiaal te vernevelen of in de luchtstroom mee te doseren. Bij zeer grote vervuilingen en plassen, de vervuiling in ruime mate overspoelen met het materiaal.

Let op : indien bij bestrijding van mercaptanen vooraf neutralisatie d.m.v. natriumhypochloriete (chloorbleekloog) plaatsvindt, dient de vlek/plas eerst met water verdund te worden alvorens het product toe te passen.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Ter info :Afhankelijk van de aard en mate van te behandelen geurproduct zal het type O - Scent worden voorgesteld. Op aanvraag uitgebreide inf. beschikbaar.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021300

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testenWVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.