Pickling Liquid

Oplossingen > Specialities > Pickling Liquid >

OMSCHRIJVING :

Pickling Liquid is een zure beitsvloeistof dat kan gebruikt worden op roestvast staal. Door zijn unieke samenstelling veroorzaakt het product geen putcorrosie en heeft het toch een snelle werking. Het is uitermate geschikt voor het verwijderen van verkleuringen na het lassen, slijpstof, ingebed ijzer, etc.... en voorkomt de vastzetting van roestvast staal vreemde delen die ontstaan na de bewerking zoals buigen, lassen, ..... enz.

EIGENSCHAPPEN :

  • Zuur product.
  • Heeft geen vlampunt.
  • Bevat geen chloriden.

VOORDELEN :

  • Veroorzaakt geen putcorrosie.
  • Voorkomt vastzetting van staal vreemde delen.

TOEPASSING :

Men dient voor de aanvang van de behandeling het oppervlak eerst grondig te reinigen en ontvetten.

Vervolgens Pickling Liquid aanbrengen en enige tijd laten inwerken alvorens na te spoelen met zuiver water en onder hoge druk (wij adviseren minimum 50 bar) of afspoelen met water en zuurbestendige borstel.

De beits-/ inwerktijd van Pickling Liquid is afhankelijk van het type roestvast staal, de laswijze, de temperatuur, enz....

Wij adviseren volgende inwerktijden:

- 15 tot 120 minuten voor gelaste RVS
- 15 tot 60 minuten voor ongelaste RVS.

De inwerktijden zijn uiteraard afhankelijk van het type RVS en de verwerkingstemperatuur (elke temperatuurswisseling van + of - 10°C geeft een geschatte halvering of verdubbeling van de beitstijd.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds chemisch resistente handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kledij.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.