Pickling Spray

Oplossingen > Specialities > Pickling Spray >

OMSCHRIJVING :

Pickling Spray is een transparante sproeibeits voor het behandelen van roestvast staal.

Het product werd specifiek ontwikkeld voor het beitsen van roestvast staal oppervlakken en lasnaden in één behandeling. Na de behandeling verkrijgt men een passief schoon metaal oppervlak.

EIGENSCHAPPEN :

  • Zuur product.
  • Visceus product.
  • Bevat gevaarlijke bestanddelen.

VOORDELEN :

  • 70 – 80% reductie van nitreuze dampen. De toegelaten MAC waarde van nitreuze dampen is 5mg/m³.
  • Product heeft een goede hechting op verticale oppervlakken.

GEBRUIK :

Het te behandelen oppervlak moet vetvrij zijn en vrij zijn van organische vervuiling.

Het product eerst goed oproeren of – schudden voor gebruik.

Pickling Spray fijn vernevelen op het te behandelen oppervlak d.m.v. een speciale handdruk sproeipomp.

De inwerktijd varieert van 10 – 60 minuten en is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak, de constructie en de omgevingstemperatuur. De optimale beitstemperatuur ligt tussen 18 en 22°C. Nadat de inwerktijd voltooid is dient men steeds te spoelen met koud water en onder hoge druk (minimum 140 bar). Men moet spoelen tot het aflopende spoelwater een neutrale pH heeft.

1 Kg Sproeibeits RTS heeft een rendement van circa 4 – 6 m².

OPMERKING :

Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 25°C of in direct zonlicht of wind.

Het gebruik van kleurindicator (KMNO4- kaliumpermanganaat) is niet mogelijk

Product en spoelwater nooit in de riolering laten weglopen. Beiden dient men te laten afvoeren door een erkend verwerker van chemisch afval.

Dit product bevat zeer sterke zuren en is enkel geschikt voor de professionele gebruiker.

Uitgebreide testen op verantwoordelijkheid van de gebruiker dienen te worden bepaald i.v.m. inwerktijd alsook resistentie van de ondergrond t.o.v. dit product. Verkeerd gebruik d.m.v. een te lange inwerktijd of niet resistente ondergrond dewelke niet resistent blijkt te zijn kan onomkeerbare schade als gevolg hebben waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard

VOORZORGSMAATREGELEN :

  • Draag steeds beschermende kledij, chemisch resistente handschoenen en gelaatsbescherming.
  • De te behandelen lasnaden of oppervlakken moeten steeds afgekoeld zijn alvorens het product aan te brengen.
  • Voor het gebruik van dit product steeds eerst het etiket lezen en de aanwijzingen in acht nemen.
  • Geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard , ivm schade , van welke aard ook , welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik

HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 20 Kg

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen


WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.