Poly Solv

Oplossingen > Specialities > Poly Solv >

OMSCHRIJVING : 

Poly Solv is een product dat specifiek ontwikkeld werd als alternatief voor Aceton in de polyester verwerkende nijverheid. Enerzijds wordt het gebruikt om de viscositeit te verlagen en anderzijds als spoel- en reinigingsmiddel. 

EIGENSCHAPPEN :

 • Vlampunt van 11°C
 • Niet toxisch voor mens en milieu.

VOORDELEN :

 • Hoger vlampunt dan Aceton.
 • Reukarm waardoor het aangenaam te verwerken is door de gebruiker.
 • Sterk reduceren van emissie uitstoot. In vele gevallen wordt de polyesterhars in combinatie met glasvezel in de spuitvormen geblazen. Door de verwarming die ontstaat tijdens het bakken krijgt men bij het gebruik met Aceton een hoge emissie uitstoot. Bij het gebruik van Poly Solv i.p.v. Aceton wordt men niet meer geconfronteerd met dit probleem.
 • Indien er een snellere verdamping vereist is raden wij ons product Green Solv aan. 

TOEPASSING :

Voor het verlagen van de viscositeit: 

Afhankelijk van het productieproces en / of het type polyesterhars kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn dat men de viscositeit moet verlagen. De verhouding polyesterhars / Poly Solv kan variëren in functie van de gewenste viscositeit. 

Voor het reinigen: 
Na het productieproces moeten de spuitvormen gereinigd worden. Tot op heden werd ook hiervoor Aceton gebruikt omdat het een hoog oplossend vermogen heeft t.o.v. de polyesterhars. Ook voor deze toepassing heeft Poly Solv zijn doeltreffendheid reeds bewezen. Het oplossend vermogen van Poly Solv is minstens even goed en in sommige gevallen zelfs beter dan Aceton. 

VOORZORGSMAATREGELEN : 

Er dienen geen speciale voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden maar adviseren bij langdurig contact het dragen van chemisch resistente handschoenen. 

VEILIGHEID : 

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
 • 5 Ltrs
 • 10 Ltrs
 • 25 Ltrs
 • 210 Ltrs
 • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.