Beitspasta RS

Oplossingen > Specialities > Beitspasta RS >

OMSCHRIJVING :

Beitspasta RS is een transparante beitspasta voor het behandelen van roestvast staal.

Het product werd specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van de verkleuring rond lasnaden en van zones op roestvast staal die beïnvloed werden door warmte. Na de behandeling verkrijgt men een passief schoon oppervlak.

EIGENSCHAPPEN :

  • Zuur product.
  • Bevat gevaarlijke bestanddelen.

VOORDELEN :

Ontwikkeling van nitreuze dampen circa 80% gereduceerd.

GEBRUIK :

Het product eerst goed oproeren of – schudden voor gebruik.

Breng Beitspasta RS puur aan in ruime mate met een speciale beitskwast.

De inwerktijd varieert van 30 – 120 minuten en is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak, de constructie en de omgevingstemperatuur. De optimale beitstemperatuur ligt tussen 18 en 22°C. Nadat de inwerktijd voltooid is dient men steeds te spoelen met koud water en onder hoge druk (minimum 140 bar). Men moet spoelen tot het aflopende spoelwater een neutrale pH heeft.

Beitspasta RS heeft een rendement van circa 50 – 80 meter lasnaad en aanloopkleuring kilogram. Het rendement is sterk afhankelijk van de omstandigheden en afmetingen van het te behandelen lasnaadgebied.

OPMERKING :

Product en spoelwater nooit in de riolering laten weglopen. Beiden dient men te laten afvoeren door een erkend verwerker van chemisch afval.

Dit product bevat zeer sterke zuren en is enkel geschikt voor de professionele gebruiker.

Uitgebreide testen op verantwoordelijkheid van de gebruiker dienen te worden bepaald i.v.m. inwerktijd alsook resistentie van de ondergrond t.o.v. dit product. Verkeerd gebruik d.m.v. een te lange inwerktijd of niet resistente ondergrond dewelke niet resistent blijkt te zijn kan onomkeerbare schade als gevolg hebben waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard

VOORZORGSMAATREGELEN :

  • De te behandelen lasnaden of oppervlakken moeten steeds afgekoeld zijn alvorens het product aan te brengen.
  • Voor het gebruik van dit product steeds eerst het etiket lezen en de aanwijzingen in acht nemen.
  • Draag steeds beschermende kledij, chemisch resistente handschoenen en gelaatsbescherming.
  • Test het te behandelen oppervlak steeds op resistentie.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik

HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 2 Kg

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.