Degreaser R7

Oplossingen > Oil & Gas > Degreaser R7 >
 • Degreaser R7 3
 • Degreaser R7 4
 • Degreaser R7 5
 • Degreaser R7 6

OMSCHRIJVING:

 

Degreaser R7 is een uniek vloeibaar reinigingsproduct op basis van "groene" organische oplosmiddelen.

Degreaser R7 werd specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van bitumen, teer, crude oil,

zware stookolie, tal van additieven...

  

EIGENSCHAPPEN:

 

·         Zeer hoog vlampunt (120 °C).

·         Perfecte scheiding van de vervuiling met het water.

·         Het product geeft geen hinderlijke/schadelijke dampen af waardoor ademhalingsbescherming niet vereist is.

·         Het product is niet schadelijk. Het heeft geen gevarentekens, ook niet onder CLP, wat bij nagenoeg alle andere oplosmiddelen die worden ingezet voor het verwijderen van  hoog aromatische vervuilingen wel het geval is.

 

 VOORDELEN: 

 • Door zijn specifieke samenstelling is het product economisch in gebruik.
 • Kan gebruikt worden voor een brede waaier van toepassingen.
 • Door zijn “groene” karakter is het product veilig voor de gebruiker en bijgevolg het alternatief voor schadelijke oplosmiddelen.
 • Degreaser R7 heeft geen negatieve invloed op de werking van olie/ water-afscheidersHet geeft geen negatieve belasting op de COD waarden in de waterzuiveringsinstallatie. 

TOEPASSING:

 

De verdunning is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling alsook de gekozen werkwijze en verwerkingstemperatuur.

Voor normale vervuiling in de tankreiniging adviseren wij onderstaande verdunningen aan:

Voor het verwijderen van additieven een verdunning gebruiken van 0,5% Degreaser R7 met water via het CIP systeem bij een temperatuur van minimum 60 en maximum 70°C.

Voor extreem zware vervuiling zoals tal van oliën & vetten, harsen, bitumen, …. dient Degreaser R7 puur gebruikt te worden.

Na gebruik steeds grondig naspoelen met water   

  

VOORZORGSMAATREGELEN:

 

·         De ondergrond dient steeds vooraf getest te worden op resistentie.

·         Draag steeds chemisch resistente handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij.

  

VEILIGHEID:

 

·         Raadpleeg steeds de gepaste MSDS voor gebruik.

HS-Code : 34021200

Verpakking :
 • 5 Ltrs
 • 10 Ltrs
 • 25 Ltrs
 • 210 Ltrs
 • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.