Basix

Oplossingen > Oil & Gas > Basix >

OMSCHRIJVING :

Basix is een geconcentreerde super reiniger met een bijzonder hoog percentage aan actieve ingrediënten.
Universeel inzetbaar en verwerkbaar met allerhande apparatuur en hulpmiddelen.

EIGENSCHAPPEN :

Alkalische pH.
Het product is niet-brandbaar en niet-toxisch.
Volledig biologisch afbreekbaar.

VOORDELEN :

Door de hoge concentratie is het product economisch in gebruik.
Basix heeft geen storende invloed op de verwerking van olie/ water-afscheiders.


TOEPASSING :

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, alsmede de gekozen werkwijze en temperatuur, kan het materiaal tot max. 1:50 verdund toegepast worden.
Na het aanbrengen van de oplossing, enige minuten laten inwerken en vervolgens met  water naspoelen.
 
VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds oogbescherming.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruikHS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.