O-Scav H2S

Oplossingen > Odour Control > O-Scav H2S >

OMSCHRIJVING : 

Er zijn een aantal redenen die zorgen voor een bedorven geur in afvalwaterstromen. Vers geloosd water kan een typische geur hebben. Onder anaërobe omstandigheden door de septische condities, kan de geur van afvalwater worden versterkt. Septische omstandigheden doen zich voor wanneer aërobe bacteriën alle beschikbare zuurstof opgebruiken om organische stoffen te ontbinden voor energie. Als er een gebrek aan zuurstof is, kan de ontleding van sulfiden niet plaatsvinden. De combinatie met waterstof vindt plaats en waterstofsulfide gas, geassocieerd met septische condities, wordt geproduceerd.

EIGENSCHAPPEN :

Er zijn verschillende kritische aspecten van waterstofsulfide (H2S) gas in de lucht en als opgelost waterstofsulfide in het water. H2S is een van de meest onplezierige en gevaarlijke geurcomponenten. Waterstofsulfide is zeer giftig en zijn corrosieve aard zal corrosie veroorzaken op beton en metalen. Door oxidatie genereert het zwavelzuur en veroorzaakt hierdoor ook corrosie op het betonoppervlak. Het H2S gas zal reageren met metalen wat zal resulteren in gecorrodeerde elektronische apparaten en elektronische bedieningsborden. H2S gas is detecteerbaar, zelfs in zeer lage concentraties.PRINCIPE :

Geurbestrijdingschemicaliën worden toegepast om het waterstofsulfide te binden en om te voorkomen dat het H2S gaat reageren en ontsnappen aan het afvalwater. Zolang voldoende O-Scav H2S in het water aanwezig is zullen de watersulfiet producerende bacteriën geen H2S aanmaken. Door optimale omstandigheden te creëren voor nitrificatie zullen bacterie sulfaten niet ontleed worden tot sulfides en uiteindelijk H2S gaan vormen onder zure omgeving.

O-Scav H2S is een synergetisch mengsel van verschillende actieve bestanddelen en zal direct reageren op de aanwezige H2S en dit omzetten in reukloze en niet-gevaarlijke stoffen. Tegelijkertijd remt O-Scav H2S de nieuwe vorming van H2S door bacteriën.

VOORDELEN :

De prestaties van O-Scav H2S kunnen worden aangepast aan alle soorten afvalwater
De corrosie in afvalwater systemen, beton en metalen, wordt geminimaliseerd
Geen klachten meer over stank
Geen gezondheidsrisico door H2S gas


TOEPASSING : 


De dosering van O-Scav H2S is afhankelijk van de aanwezige concentratie aan zwavelverbindingen en dient proefondervindelijk bepaald te worden. In de meeste gevallen is een onderhoudsdosering van 50 g/m³ op de inkomende afvalwaterstroom voldoende. Om een groot volume te behandelen raden wij aan om initieel een batchdosering uit te voeren op basis van het volume waarna te starten met de eerder vermelde onderhoudsdosering. Is dit niet mogelijk door onvoldoende agitatie in het opslagbekken dan houden we best een verhoogde continu dosering (250g/m³) aan tijdens een aantal weken.

VEILIGHEID : 

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.