Oil Spill Remover AL (OSR AL)

Oplossingen > Marine > Oil Spill Remover AL (OSR AL) >

OMSCHRIJVING :

Speciaal ontwikkeld reinigingsproduct voor het verwijderen van olievlekken op zee en binnenwateren, bij vervuilingen op scheepsdekken en bij landvervuilingen.

EIGENSCHAPPEN :

  • Door zijn unieke samenstelling is het product niet toxisch en heeft een biologische afbreekbaarheid van >95%.
  • Alkalisch

VOORDELEN :

Inzetbaar bij oil spills met hoge viscositeit.

TOEPASSING :

Oil Spill Remover AL dient onverdund te worden verneveld. Hierdoor wordt de olie onmiddellijk gedispergeerd in het water waardoor een snelle biologische afbreekbaarheid wordt bekomen.

Kleinschalige vervuilingen behandelen met een vernevelaar of lagedrukapparatuur.

Bij oliebestrijding te water dient het product vanuit een bestrijdingsboot over de gehele vlek te worden verneveld.

Het verdient aanbeveling om de sproeiarmen zo ver mogelijk voor het vaartuig uit te laten steken.

In de meeste gevallen zal verdere mechanische bewerking niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een goede dispergering.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds chemisch bestendige handschoenen, beschermingsbril en beschermende kledij.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.