Degreaser S 50

Oplossingen > Manufacturing > Degreaser S 50 >

OMSCHRIJVING :

Degreaser S 50 is een zeer hoogwaardige industriële ontvetter op basis van petroleumdestillaten en oppervlakteactieve stoffen die specifiek ontwikkeld werd voor de doelmatige verwijdering van olie en vetten.

Het product verwijdert moeiteloos teer, asfalt, crude oil, anti corrosie coatings, ingedroogde olie en vele andere industriële vervuilingen.

EIGENSCHAPPEN :

Men kan Degreaser S 50 verwerken met allerhande apparatuur en hulpmiddelen zoals:

  • vernevel apparatuur
  • (in)borstelen of inwrijven met een doek.
  • dompelbaden, etc...

VOORDELEN :

Degreaser S 50 verwijderd zeer zware vervuilingen.

TOEPASSING :

Degreaser S 50 dient onverdund toegepast te worden.

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling RK 88 laten inwerken op de vervuiling en vervolgens het object met schoon materiaal (RK 88) afspuiten en aan de lucht laten opdrogen of droogblazen met perslucht.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds beschermende kledij en universeel masker.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik

HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.