Bio Plus

Oplossingen > Manufacturing > Bio Plus >

OMSCHRIJVING :

Bio Plus is een geconcentreerd, vloeibaar reinigingsproduct dat en hoog gehalte aan actieve bestanddelen bevat. Het product kan ingezet worden voor de verwijdering van oppervlakken die vervuild zijn met inktresten, olie, vet of atmosferische vervuilingen.

EIGENSCHAPPEN :

  • Krachtige ontvetter.
  • Bevat geselecteerde oplosmiddelen.

VOORDELEN :

  • Economisch in gebruik.
  • Biologisch afbreekbaar.
  • Kan verwerkt worden met allerhande apparatuur en hulpmiddelen.

TOEPASSING :

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, alsmede de gekozen werkwijze en temperatuur, kan Bio Plus tot max. 1:50 verdund worden.

De oplossing aanbrengen d.m.v. hoge of lage druk of borstelen, enige minuten laten inwerken en vervolgens onder hoge druk met ruim water afspuiten.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds chemisch resistente handschoenen, beschermingsbril en beschermende kledij.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.