Top XR 90

OMSCHRIJVING :

Top XR 90 is een geconcentreerd, alkalische en vloeibaar reinigingsproduct met een bijzonder hoog percentage aan actieve ingrediënten. Het product is bij uitstek geschikt voor reiniging en ontvetting van met vetten of olië(n) vervuilde oppervlakken of atmosferische verontreinigingen. Men kan Top XR 90 eveneens inzetten voor de verwijdering van b.v. voedingsresten, inktresten, pigmenten, e.d..

EIGENSCHAPPEN :

 • Geconcentreerd product
 • Alkalisch
 • Biologisch afbreekbaar.

VOORDELEN :

 • Economisch in gebruik.
 • Kan verwerkt worden met allerhande apparatuur en hulpstukken.
 • Heeft geen storende invloed op de werking van olie-/ waterafscheiders.

TOEPASSING :

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, alsmede de gekozen werkwijze en temperatuur, kan Top XR 90 tot max. 1:100 verdund toegepast worden. Universeel inzetbaar en verwerkbaar met allerhande apparatuur en hulpmiddelen. Top XR 90 aanbrengen d.m.v. hoge of lage druk of borstelen. Enige minuten laten inwerken en vervolgens onder hoge druk met ruim water afspuiten.

OPMERKING :

Gereinigde oppervlak steeds grondig naspoelen met zuiver water. Dit is een hoog geconcentreerd product, steeds verdund toepassen.

Kan eveneens toegepast worden in de voedingsindustrie omdat het geen schadelijke stoffen bevat.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds een beschermingsbril.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
 • 5 Ltrs
 • 10 Ltrs
 • 25 Ltrs
 • 210 Ltrs
 • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.