Cleaner PG

OMSCHRIJVING :

Cleaner PG is een geconcentreerd, alkalisch reinigingsproduct met een bijzonder hoog gehalte aan actieve bestanddelen. Het product werd specifiek ontwikkeld werd voor de reiniging en ontvetting van vette en met olie vervuilde oppervlakken, atmosferische verontreinigingen, ...

EIGENSCHAPPEN :

  • Geconcentreerd product
  • Alkalisch
  • Niet brandbaar en niet toxisch.
  • Biologisch afbreekbaar.

VOORDELEN :

Cleaner PG is universeel inzetbaar en verwerkbaar met allerhande apparatuur en hulpmiddelen.
Door de hoge concentratie is het product economisch in gebruik.
Het product heeft geen storende invloed op de werking van olie/ water-afscheiders.

TOEPASSING :


Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, alsmede de gekozen werkwijze en temperatuur, kan Cleaner PG van 1:100 tot 1:50 verdund toegepast worden.

De verdunde oplossing aanbrengen middels hoge/lage druk of borstel, enige minuten laten inwerken en vervolgens onder hoge druk met ruim water afspuiten.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds een veiligheidsbril.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.