Numa Chlor

Oplossingen > Food & Beverage > Numa Chlor >

OMSCHRIJVING :

 

Alkalisch chloorhoudend reinigings- en ontsmettingsmiddel in de gehele voedingsindustrie.  Ontsmettingsmiddel voor oppervlakken in de voedingsindustrie die na spoelen in contact komen met voedingsmiddelen, voor melkkoeltanks, melkleidingen en melkwinningsapparatuur.  Product bestemd voor professioneel gebruik (klasse A).

 

TOEPASSING :

 

1. VOEDINGSINDUSTRIE, in CIP installaties

Spoelen van de CIP installatie. Vervolgens een 0,5% Numa Chlor oplossing laten circuleren gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 50-65 C°. Naspoelen met zuiver koud water gedurende 15 minuten.

 

2. MELKWINNINGSAPPARATUUR

bij voorkeur ’s avonds.  Voorspoelen (koud water); daarna reinigen met 0,5%

Numa Chlor oplossing (temperatuur 60 C°) gedurende 15 minuten; naspoelen met zuiver koud drinkwater.

 

TOELATINGSNUMMER B      : 2195B

TOELATINGSNUMMER NL     : 14572N

WERKING                         : bactericide 

AARD VAN HET PREPARAAT       : vloeistof te verdunnen in water

WERKZAME STOF              : natriumhypochloriet 45,6 g/l (als actief chloor)

ANDERE BIJTENDE STOF     : Kaliumhydroxide

 

OPGELET : Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

  

VOORZORGSMAATREGELEN :

 

Draag steeds een veiligheidsbril.

 

VEILIGHEID :

 

Raadpleeg steeds de gepaste MSDS voor gebruik.

HS-Code : 28289000

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.