Tidy Up

Oplossingen > Cosmetics > Tidy Up >
Omschrijving:

Krachtige zure reiniger, zelfwerkzaam, voor sterk vervuild aluminium, inox en andere non-ferro metalen.

Universeel inzetbaar bij o.a. de reiniging van transportmiddelen, tankwagens, uitwendige reiniging van rookgasafvoeren en luchtkanalen, bedrijfsdeuren etc.

Eigenschappen:

Mits op de juiste wijze gebruikt is het onschadelijk voor lakken, coatings, rubbers en kunststoffen.

Indien nodig kan het gereinigde object, na neutralisatie, weer eenvoudig worden overgeschilderd.

Toepassing:

Product verdunnen in een verhouding van 1 deel product op 4 delen water.

Veiligheid:

Raadpleeg gepaste veiligheidsfiche voor gebruik.
HS-Code : 34021200

Verpakking :
  • 5 Ltrs
  • 10 Ltrs
  • 25 Ltrs
  • 210 Ltrs
  • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.