Argon PG

Oplossingen > Construction > Argon PG >

OMSCHRIJVING :

Argon PG is een geconcentreerd, vloeibaar reinigingsproduct met een bijzonder hoog percentage aan actieve ingrediënten dat sepciaal ontwikkeld werd voor de reiniging en ontvetting van vette en met olie vervuilde oppervlakken. Verwijdert ook atmosferischevervuiling.

EIGENSCHAPPEN :

 • Door de hoge concentratie aan actieve ingrediënten kan het product in lage dosering toegepast worden.
 • Niet brandbaar en niet-toxisch.
 • Biologisch afbreekbaar.

VOORDELEN :

 • Door zijn sterke concentratie is het product economisch in gebruik.
 • Heeft geen storende invloed op de verwerking van olie/ water afscheiders.
 • Universeel inzetbaar met allerhande apparatuur en hulpmiddelen.

TOEPASSING :

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling evenals de gekozen werkwijze en temperatuur kan men Argon PG tot max 2-20 % verdunnen. Argon PG aanbrengen via hoge-/lage druk of inbostelen, enige tijd laten inwerken en vervolgens met zuiver water onder hoge druk naspoelen.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Draag steeds een veiligheidsbril.

VEILIGHEID :

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik
HS-Code : 34021200

Verpakking :
 • 5 Ltrs
 • 10 Ltrs
 • 25 Ltrs
 • 210 Ltrs
 • 1000 Ltrs

Wij adviseren u het te reinigen object vooraf op resistentie te testen

WVT Industries is een gespecialiseerde fabrikant van chemische producten. Aanwijzingen voor het gebruik en de toepassing van de chemische producten worden versterkt in goed vertrouwen. Deze informatie is gebaseerd op ervaring en onderzoek, maar is niet bedoeld als definitieve verklaring voor het gebruik van de chemische stof of kan worden aanschouwd als het volledige proces advies. Terwijl het bedrijf, haar management en medewerkers hun kennis delen en aanbevelingen geven, kan deze informatie nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid of gevolgschade van derden. Alle gegevens die versterkt zijn met betrekking tot de chemische stof stelt de klant niet vrij om het product en de gebruiksaanwijzing te inspecteren om zelf de geschiktheid van het product voor het bedoelde gebruik te bepalen.